Buigen of Barsten

Buigen of Barsten

De toekomst staat op losse schroeven als, tegen de wensen van Bethany Anne in, een ontluikende AI aan het team wordt toegevoegd.

Dan is er ook nog David. Hij en zijn problemen eisen permanente aandacht.

Bethany Anne heeft het gehad met terroristen.

Niet gehinderd door wetgeving zoekt ze gerechtigheid voor degenen die in Frankrijk zijn vermoord.

Nieuwe leden worden aan het team toegevoegd terwijl het team doorgaat met hun pogingen de sterren te bereiken.

About the Book
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."