Tot hier en niet verder

Tot hier en niet verder

Drie jaar lang zijn Bethany Anne en haar team bezig geweest.

Drie jaar lang hebben ze gebouwd en hun best gedaan om onder de radar te blijven en niet te vechten met degenen die ze proberen te redden. Nu borrelen de kokende emoties naar de oppervlakte.

Er is een lijn in het zand getrokken en sommige idioten moesten er gewoon overheen.

Degenen die dachten dat de kat geen klauwen had, gaan erachter komen hoe erg, hoe vreselijk erg, ze het bij het verkeerde eind hebben.

About the Book
Look Inside
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."