Nieuwe horizon

Nieuwe horizon

De wereld heeft bescherming nodig.

Voordat ze in de ruimte kunnen bouwen, moeten ze de ruimte in. Er is een 'valse koningin' die vampiers in Azië aanvalt. Bethany Anne gaat er zelf naartoe om polshoogte te nemen.

De maanbasis moet geregeld worden, kan Team BMW dat voor elkaar krijgen? Hebben ze genoeg mensen? Kunnen ze de juiste mensen krijgen om te helpen?

John's nicht maakt nu deel uit van het team, zal ze het redden? Er is een groep die hen zoekt en ze gebruiken Barb om dat te doen.

Dit is het eerste boek in de tweede verhaallijn (boeken 8-14) van de Kurtherian Gambit. De lat wordt nog veel hoger gelegd!

About the Book
Look Inside
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."